کجای این جنگل شب ، پنهون می شی خورشیدکم

پشت کدوم سد سکوت ، پر می کشی چکاوکم

چرا به من شک می کنی ، من که منم برای تو
لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو

دست کدوم غزل بدم ، نبض دل عاشقمو
پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو

گریه نمی کنم نرو
اه نمی کشم بشین
حرف نمی رنم بمون
بغض نمی کنم ببین

سفر نکن خورشیدکم ، ترک نکن منو نرو
نبودنت مرگ منه ، راهی این سفر نشو

نزار که عشق منو تو ، اینجا به آخر برسه
بری تو و ، مرگ من از ، رفتنه تو سر برسه

گریه نمی کنم نرو
اه نمی کشم بشین
حرف نمی رنم بمون
بغز نمی کنم ببین

نوازشم کن ببین ، عشق می ریزه از صدام
صدام کن و ببین که باز ، اونچه میگن ترانه هام

اگر چه من به چشم تو ، کمم قدیمیم گمم
آتشفشانه عشقمو ، در یا ی پر تلا طمم

گریه نمی کنم نرو
اه نمی کشم بشین
حرف نمی رنم بمون
بغض نمی کنم ببین

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ساعت ۹:۱۴ قبل از ظهر  توسط   |